Friday, January 15, 2010

SAAB och Husqvarna försvinner

Nu planerar VSM Group att flytta all produktion av Husqvarna symaskiner till Shanghai i Kina. I samma stund läggs SAAB ner. Två av Sveriges mest berömda varumärken försvinner och en lång epok i svensk industrihistoria är över.

Det känns som om Sverige förlorar fler och fler av sina kända varumärken, antingen till Norge eller Kina eller USA. För dålig ekonomi, troligen och därmed har man väl inget val, fast synd är det ändå. Kommer det finnas kvar något alls?

Husqvarna grundades i 1689. På Konungens befallning skulle Sverige erövra Europa med vapen i hand och därmed grundades, i de stora vattenfallen en vapenfabrik i den lilla staden Huskvarna. Först tvåhundra år senare började man producera symaskiner. I 1872 såg den första Husqvarna-symaskinen dagens ljus, döpt till "Nordstjernan".

Husqvarna symaskiner låg snart i första ledet med ny revolutionerande teknik. 1900 kom tex "Central Bobbin", den första modellen med ett nytt och bättre griparsystem, de elektriska maskinerna gjorde sitt intåg och man utvecklade ett system för direktförsäljning som gav fler användare tillgång till maskinerna. När friarmen dök upp på 40-talet så var Husqvarna redan en av världens ledande symaskinstillverkare - inte bara i produktion, utan även i fråga om kvalitet och nytänkande.

IMG_pene_183

1937 Saab bildas. Namnet är en akronym för Svenska Aeroplan Aktiebolaget.

Syftet med att bilda Saab var att ta fram egna flygplan för det svenska försvaret. Det första planet blir B17, ett lätt bombplan. Saab kommer under årens lopp att skapa många flygplan åt det svenska försvaret, allt från J29 (Flygande Tunnan) till dagens Gripenplan.

1947 Efter andra världskriget ansåg Saabledningen att den behövde ytterligare ett ben att stå på, vid sidan av att tillverka flygplan till försvaret. Civil flygplanstillverkning började, men också personbilstillverkning.

Den första bilen kom 1947 och hette Saab 92. Saabs personbilar var ofta föregångare när det gäller ny teknik. Saab 92 hade aerodynamiska former och framhjulsdrift.

saab92prod2

No comments: