Tuesday, February 16, 2010

Broccoli

Broccoli har utvecklats från vilda kålsorter som växer i hela Medelhavsområdet. Den har odlats länge i Sydeuropa och åts redan av romarna. I Sverige har broccoli funnits sedan 1950-talet. Broccoli är extremt nyttigt, ibland kallad kungen bland grönsakerna. Man bör försöka äta en portion dagligen.

Det finns riktigt mycket C-vitamin i broccoli. Dessutom innehåller den massor av A-vitamin, fibrer, K-vitamin, folat, mangan, kalium, magnesium, B6-vitamin, B2-vitamin, E-vitamin, järn, kalcium, B1-vitamin, B3-vitamin, zink och E-vitamin.

Att broccoli innehåller ämnen - Glucosinolater - som skyddar mot cancer har flera forskningsstudier under senare år visat. Den cancerskyddande effekten får nu ytterligare stöd i en ny stor studie där forskarna konstaterat att risken för lungcancer minskar med hela 35 procent hos personer som äter mycket broccoli eller andra korsblommiga grönsaker. Allra bäst är det att äta broccolin rå.

Intressant är att ett ämne i grönsaken – Sulforafan - har visat sig kunna döda de flesta olika cancerceller som används i forskningslaboratorierna och hittills har prostataceller främst pekats ut. Nu har amerikanska forskare vid Kalifornien-universitetet i Santa Barbara studerat effekten också specifikt på bröstcancerceller. I en rapport kan de redovisa samma goda resultat. Ungefär hälften av de mänskliga bröstcancercellerna slutade dela sig okontrollerat när Sulforafan tillfördes.

Forskarna kunde fastställa att tumörförökningen stoppades på samma sätt som för flera välkända anticancerpreparat genom att påverka cellernas skelettuppbyggnad och på så sätt stoppa celldelning. Det är första gången denna direkta påverkan påvisats och forskarna säger själva att mekanismerna kan vara desamma men att Sulforafanet är mildare och därför inte ger de svåra biverkningar som cancerpreparaten gör.

Här finns tips om hur man själv kan odla Broccoli.

broccoli1

No comments: