Wednesday, March 17, 2010

The Troll Ladder

Trollstigen är en vägsträcka i Rauma, en del av väg 63 som förbinder Åndalsnes i Rauma med Valldal i Norddal. Det är en jättepopulär turistattraktion p.g.a. den 9%-iga stigningen upp mot 850 m.ö.h. och de 11 extrema kurvorna från Isterdalen till Stigröra. Trollstigen öppnades 31e juli 1936, av kong Haakon VII, etter åtta års arbete.

Under vintermånaderna är stigen stängd, den brukar vara öppen mellan mitten på maj till oktober men detta kan variera beroende på väder. Eller oförutsedda troll förstås…

Vägen har genomgått en omfattande renovering. Hela 16 miljoner spenderades för att skydda mot stenfall och nu är vägen mer färdsäker än förut..

(The Troll Ladder is a mountain road in Rauma, Norway, part of Norwegian National Road 63 connecting Åndalsnes in Rauma and Valldal in Norddal. It is a popular tourist attraction due to its steep incline of 9% to 850 meters over sea level and eleven hairpin bends up a steep mountain side. Trollstigen was opened on July 31, 1936, by King Haakon VII after 8 years of construction.

Trollstigen is closed during the fall and winter months. A normal opening season stretches from the middle of May to October, but may sometimes be shorter or longer due to changes in the weather conditions, or unexpected trolls of course.

The road has been repaired and 16 million NOK was spent on protection against rockfall, making the road a lot safer to drive on.)

in the fall watch out for trolls go for a walk and get wet it stretches stunning viewing point through water falls clouds hanging low beautiful bridge the troll ladder meeting is tight view over area

Enjoy the ride!

No comments: